Riadenie ľudských zdrojov

Najrozšírenejšia aplikácia
na riadenie ľudských zdrojov

menubutton
trigger

obsah

 

Naše 25-ročné znalosti a skúsenosti s vývojom informačných systémov pre oblasť riadenia ľudských zdrojov sú zárukou pridanej hodnoty a kvality riešení, ktoré zákazníkovi ponúkame.

Marián Baranovič
produktový manažér pre oblasť ľudských zdrojov
a operačný riaditeľ divízie SME

SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS patrí s takmer 1 200 zákazníkmi a 9 000 používateľmi medzi najrozšírenejšie aplikácie na riadenie ľudských zdrojov na Slovensku.

Novinky v roku 2015

Rok 2015 sa niesol najmä v znamení happy nálady. Interne sme implementovali novú webovú aplikáciu SOFTIP HAPPY HR - nástroj pre moderné riadenie ľudských zdrojov.

Ako nadstavba nad riešením pre spracovanie miezd je otvorená a kompatibilná s ktorýmkoľvek personálnym a mzdovým systémom. Jednou z jej najväčších predností je tiež schopnosť prispôsobiť sa konkrétnym požiadavkám zákazníka. Nová aplikácia je multijazyčná a schopná okrem slovenčiny pracovať aj v nemeckej a anglickej mutácii. Medzi jej hlavné výhody patrí dostupnosť 24/7.

V súčasnosti tvorí SOFTIP HAPPY HR päť základných modulov, ktoré sú užívateľsky jednoduché, no napriek tomu ponúkajú všetko, čo personalista, manažment aj samotní pracovníci potrebujú: administráciu HR, organizáciu, vzdelávanie, hodnotenie, personálny portál.

Vrátane našej novinky sme inovovali všetky aplikácie produktu SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS, doplnili sme podporu monitorov s vysokým rozlíšením (4K), všetky aplikácie pracujú s vektorovými fontami pre lepšiu čitateľnosť. Na našich pravidelných novoročných seminároch k legislatívnym zmenám sa zúčastnilo vyše tisíc používateľov a naše služby vzrástli medziročne o 20%.

Najvýznamnejšie implementácie v roku 2015

Heineken Slovensko

V skupine Heineken sme centralizovali personálne údaje v module organizačná štruktúra, pre zamestnancov sme spustili personálny portál, v ktorom majú dostupné svoje informácie a zadávajú žiadosti. Projekt bol spojený aj s prevzatím outsourcingu miezd v skupine Heineken.

ATENA – PERSONAL CONSULTING

Po implementácii v spoločnosti Index Nosluš sa ďalšia personálna agentúra rozhodla nasadiť osvedčené mzdy a personalistiku od SOFTIPu.

MAHLE Behr Senica

Zabezpečili sme plynulý štart spoločnosti po prevzatí novej spoločnosti v našom dátovom centre zavedením SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS a dochádzkového systému.

MEDUSA GROUP

S narastajúcimi požiadavkami na informačný systém sa skupina MEDUSA GROUP rozhodla implementovať SAP Bussines One spolu so SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS. Centralizácia a nasadenie systémov do cloudu prinieslo optimalizáciu nákladov.