Nemusíme nič prikrášľovať
môžeme sa smelo oprieť o fakty

Sme jedna z najvýznamnejších
slovenských IT firiem

Sme najväčším slovenským
výrobcom ERP riešení

Získali sme najvyššiu kompetenciu
Microsoft Gold Cloud Productivity

Opätovný medziročný nárast
tržieb a zisku

Nemusíme nič prikrášľovať
môžeme sa smelo oprieť o fakty

Sme jedna z najvýznamnejších
slovenských IT firiem

Sme najväčším slovenským
výrobcom ERP riešení

Získali sme najvyššiu kompetenciu
Microsoft Gold Cloud Productivity

Opätovný medziročný nárast
tržieb a zisku