KOMUNIKÁCIA O DIANÍ V SPOLOČNOSTI

softip v médiách

Posilňovanie povedomia o spoločnosti
a budovanie značky SOFTIP

menubutton
trigger

obsah

 

Cieľom komunikačnej stratégie spoločnosti v roku 2015 bolo podobne ako po minulé roky posilňovanie povedomia o spoločnosti a budovanie silnej a nezameniteľnej značky SOFTIP, jej produktov a riešení.

V priebehu roka spoločnosť systematicky spolupracovala s externými médiami prostredníctvom publikovania tlačových správ a vyjadrení členov manažmentu spoločnosti k aktuálnym témam.

Obsahovo najbohatším kanálom externej komunikácie je internetová stránka www.softip.sk, ktorá slúži ako centrálny zdroj informácií o spoločnosti, jej produktoch, službách a novinkách s jednoduchým prístupom do Zákazníckej zóny. Na zodpovedanie všeobecných otázok týkajúcich sa SOFTIPu slúži sekcia „Napíšte nám“, ako aj priama e-mailová adresa softip@softip.sk.

Významným prvkom externej komunikácie v roku 2015 bola celoročná kampaň na vnútorných a vonkajších digitálnych obrazovkách v Bratislave a ďalších mestách, s cieľom spropagovať široké portfólio produktov a služieb, ktoré je spoločnosť kompetentná dodať,
s cieľom posilniť značku SOFTIP ako komplexného dodávateľa.

So súčasnými a potenciálnymi zákazníkmi prebiehala počas roka bohatá komunikácia aj prostredníctvom prezentačných dní a seminárov. Okrem pravidelných školení k legislatívnym zmenám spoločnosť zorganizovala SOFTIP – SAP Partnerský deň, Prezentačné dni CRM v Bratislave a Prešove i tradičné pracovné stretnutie vodárenských spoločností.

Ôsmy ročník Konferencie New Visions in HR 2015, na ktorej sa každoročne stretávajú najvýznamnejší odborníci z oblasti ľudských zdrojov, poskytol priestor priblížiť jej účastníkom takmer 25-ročné skúsenosti SOFTIPu z oblasti HR, kde mal zaujímavú prezentáciu obchodný riaditeľ divízie SME Miroslav Tobiáš, v tandeme s výkonnou riaditeľkou Index Nosluš, Darinou Mokráňovou.

V oblasti internej komunikácie SOFTIP každoročne investuje do zefektívnenia tímovej spolupráce zamestnancov rozmiestnených vo viacerých mestách Slovenskej republiky a implementáciách v zahraničí. Neustále rozvíjame Skype for Business – kompletné riešenie pre integrovanú komunikáciu. Tento inovatívny komunikačný nástroj významne prispieva k zvýšeniu bezpečnosti komunikácie, znižovaniu nákladov na komunikáciu, ale predovšetkým k lepšej a rýchlejšej tímovej spolupráci zamestnancov spoločnosti. Ďalším významným kanálom vnútrofiremnej komunikácie je intranetový portál, kde sú pravidelne publikované oznamy a dokumenty. Začiatkom roka 2016 k tomu pribudol HR portál ako súčasť novej webovej aplikácie SOFTIP HAPPY HR.

Začiatkom leta zorganizoval SOFTIP športové podujatie - SOFTIP Cyklo Tour 2015, so štartom aj cieľom v Slovenskej Ľupči. Akcia bola určená pre zákazníkov a zamestnancov spoločnosti.

O aktuálnom dianí v spoločnosti, o firemnej stratégii a plánoch boli zamestnanci informovaní na pravidelných pracovných stretnutiach oboch divízií a centrálnych útvarov.

Už tradične mali všetci zamestnanci príležitosť stretnúť svojich kolegov, manažment aj akcionárov na celofiremnom SOFTIP meetingu, ktorý sa uskutočnil v dvoch termínoch, 11. – 12. júna 2015 vo Vyhniach a 11. – 12. decembra 2015 v Jasnej.

SOFTIP V MÉDIÁCH

SOFTIPu stačil polrok na ďalší skok v hodnotení partnerov Microsoft

touchit.sk | 18.12.2015

Spoločnosti SOFTIP stačilo pol roka na to, aby po pridelení statusu Microsoft Silver Cloud Productivity Partner dosiahla najvyššiu možnú kompetenciu a stala sa Microsoft Gold Cloud Productivity Partnerom.

Vývoj SOFTIP PROFIT PLUS

touchit.sk | 30.11.2015

SOFTIP ďalej posúva kvalitu a funkčnosť svojho komplexného ERP systému SOFTIP PROFIT PLUS. V jeho najnovšej verzii 7, ktorá je portovaná do  vyššej verzie  vývojového prostredia DELPHI XE7, sa zameral  na podporu najnovších technológií, ďalšie vylepšenie komfortu práce používateľov a ešte modernejší a užívateľsky prívetivejší vizuál.

Poznáme víťazov 9. ročníka Microsoft Industry Awards

mojwindows.sk | 10.11.2015

SpoločnosťMicrosoft Slovakia aj tento rok ocenila najlepšie softvérové riešenia postavené na jej technológiách. Do deviateho ročníka súťaže Microsoft Industry Awards sa prihlásili najinovatívnejšie riešenia partnerov Microsoftu...

Najlepšie cloudové Office 365 riešenie pre podnik - SOFTIP, a.s.
Víťaz vďaka cloudovým technológiami Microsoftu priniesol spoločnosti MEDUSA Group úsporu nákladov a ponúkol aj ideálnu platformu pre jej ďalšiu expanziu.

SOFTIP potvrdzuje pozíciu lídra, má najviac odborníkov certifikovaných na SAP Business One

itnews.sk | 16.10.2015

SOFTIP disponuje najpočetnejšou skupinou odborníkov certifikovaných na riešenia SAP Business One na Slovensku. To je garanciou vysokej úrovne znalostí tohto komplexného riešenia určeného pre segment malých a stredných podnikov. SAP, globálny líder v oblasti podnikových informačných systémov, certifikát udeľuje na základe absolvovania školení a úspešného zloženia skúšok.

Za dva roky má online účtovníctvo Keepi vyše 6 300 používateľov

touchit.sk | 28.7.2015

Kontinuálny rast počas dvoch rokov prítomnosti na trhu. To je vizitka online účtovného a fakturačného softvéru Keepi od spoločnosti SOFTIP, ktorý sa teší čoraz väčšej obľube. Neustále pritom dopĺňa nové funkcionality a možnosti pre plnohodnotné riadenie jednoduchého aj podvojného účtovníctva a ekonomickej agendy pre najmenších podnikateľov aj pre firmy.

SOFTIP je najlepším partnerom SAP Business One za rok 2014

itnews.sk | 13.4.2015

SOFTIP potvrdil dlhodobo dominantnú pozíciu medzi partnermi spoločnosti SAP pre predaj a nasadzovanie riešenia SAP Business One. To je určené na riadenie všetkých procesov od vzťahov so zákazníkmi, marketing, výrobu, skladovanie, predaj či účtovníctvo v malých a stredných podnikoch. SOFTIP prostredníctvom svojich odborných konzultantov zrealizoval v roku 2014 viac ako polovicu jeho implementácií v SR a získal titul Najlepší partner SAP Business One na Slovensku.

Microsoft uznal kvality SOFTIPu v oblasti cloudových technológií

Magazín TRANSPORT a LOGISTIKA | 11.4.2015

SOFTIP potvrdil vysokú úroveň svojich služieb a riešení a stal sa Microsoft Silver Cloud Productivity Partnerom. Táto kompetencia znamená pre zákazníkov SOFTIPu garanciu, že pre nich pracujú kvalifikovaní profesionáli s priamym prístupom k technickej podpore spoločnosti Microsoft.