menubutton
trigger

ocenenia a certifikáty od strategických partnerov

Vysoká úroveň vzťahov
so strategickými partnermi

obsah

 

Pri návrhu informačných projektov SOFTIP úzko spolupracuje s najvýznamnejšími nadnárodnými spoločnosťami na trhu IT. Získané kompetencie a certifikáty nielen spoločnosti SOFTIP ale aj našich zamestnancov sú potvrdením vysokej úrovne vzťahov so strategickými partnermi a rovnako tak znalosti produktov svetových lídrov.

Ján Schwarz
technický riaditeľ

Ocenenia od strategických partnerov

SOFTIP je už desať rokov Microsoft Gold Certified Partner. Ako jediný v SR dosiahol kompetenciu Microsoft Gold Partner for Communications, ktorá je potvrdením našich odborných znalostí pri implementácii dizajnu, nasadzovaní a podpore technológie Skype for Business (predtým Microsoft Lync).

S výnimočnými inovatívnymi riešeniami založenými na technológiách Microsoft a ich úspešnou implementáciou exceluje SOFTIP aj medzi svetovou konkurenciou titulom Microsoft Partner of the Year Winner, ktorý získal hneď dvakrát. Toto významné ocenenie je odrazom vynikajúcej dlhoročnej spolupráce so slovenským zastúpením spoločnosti Microsoft.

Využívanie najvyspelejších technológií a kvalitu poskytovaných služieb a riešení potvrdzuje aj zisk deviateho víťazstva v súťaži Microsoft Industry Awards. Prestížne ocenenie Microsoft Industry Awards 2015 Winner získal v kategórii - Najlepšie Cloudové Office 365 riešenie pre podnik. „Tohtoročné ocenenie vnímam veľmi špecificky. Je totiž potvrdením nielen kvality našej práce. Je aj dôkazom, že na Slovensku si už zákazníci uvedomili výhody cloudu a vnímajú ho nielen ako lacnejšiu, ale aj oveľa efektívnejšiu alternatívu ku klasickým on-premise riešeniam. Toto je budúcnosť podnikových informačných technológií a ja som hrdý, že patríme v tomto smere medzi lídrov,“ povedal Ján Schwarz, technický riaditeľ spoločnosti SOFTIP.

V roku 2015 sa SOFTIPu podaril ďalší významný krok, keď získal najvyššiu možnú kompetenciu a stal sa Microsoft Gold Cloud Productivity Partnerom. „Úroveň Gold predstavuje najvyššie ocenenie partnera v rámci spolupráce so spoločnosťou Microsoft. Spoločnosť SOFTIP sa musela do danej kompetencie kvalifikovať, t. j. musí okrem iného zamestnávať certifikovaných odborníkov na Microsoft technológie a preukázať svoju odbornosť v úspešne realizovaných projektoch, tak aby bola schopná plne uspokojiť požiadavky zákazníkov a garantovať kvalitu ktorú Microsoft od takto certifikovaných partnerov očakáva a svojim klientom garantuje. Túto kompetenciu sa na Slovensku podarilo dosiahnuť zatiaľ len dvom partnerom,“ povedal Tibor Koleják, obchodný riaditeľ pre malé a stredné podniky a partnerskú spoluprácu spoločnosti Microsoft Slovakia.

Zisk v poradí piatej kompetencie SOFTIPu v rámci partnerského programu spoločnosti Microsoft, Microsoft Silver Cloud Platform Partner, prišiel takmer vzápätí. Nateraz posledný certifikát je potvrdením vysokej kvality a bohatých skúseností v oblasti nasadzovania cloudových riešení na platforme Microsoft Azure. „Každý takýto úspech pre nás znamená nielen ocenenie a prestíž smerom k našim zákazníkom, ale aj veľký záväzok pokračovať v ďalšom zvyšovaní úrovne našich služieb a produktov,“ povedal Ján Schwarz, technický riaditeľ spoločnosti SOFTIP.

Úzko spolupracujeme aj s ďalšími významnými nadnárodnými spoločnosťami na trhu IT, zoznam ktorých je uvedený http://www.softip.sk/sk/o-spolocnosti/partneri.

SOFTIP je od roku 2002 členom IT Asociácie Slovenska, profesijného združenia najvýznamnejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Certifikáty kvality

V roku 2015 SOFTIP úspešne absolvoval
druhý dozorný audit Integrovaného manažérskeho systému.

Systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2008 má SOFTIP zavedený už od roku 2004. V roku 2013 ho v rámci projektu implementácie Integrovaného manažérskeho systému (IMS) doplnil o ďalšie štyri manažérske systémy podľa medzinárodných štandardov, a to:

  • ISO 10006 (Návod na manažérstvo kvality v projektoch),
  • OHSAS 18001 (Systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci),
  • EN ISO 14001 (Systém environmentálneho manažérstva) a
  • ISO/IEC 27001 (Systém manažérstva informačnej bezpečnosti).

Certifikáciu zavedeného Integrovaného manažérskeho systému realizovali audítori renomovanej certifikačnej spoločnosti TÜV SÜD Slovakia. Úspešným absolvovaním certifikačného auditu SOFTIP potvrdil svoje zodpovedné správanie sa k ochrane životného prostredia, zdraviu zamestnancov, kontrolovaný prístup k informáciám a ich ochranu, a takisto skutočnosť, že pri svojej činnosti využíva najmodernejšie metódy efektívneho, systémového a procesného riadenia. Vybudovaný Integrovaný manažérsky systém ho oprávňuje považovať sa za zodpovednú spoločnosť poskytujúcu najvyššiu pridanú hodnotu pre svojich zákazníkov.

Certifikáty platia pre vývoj, produkciu, implementáciu a podporu softvéru, poskytovanie konzultačných, analytických a poradenských služieb v oblasti IT, školenie a vzdelávanie, obchodné a marketingové činnosti v oblasti IT, nákup, predaj a podporu hardvéru, outsourcing služieb, softvéru a hardvéru.

Z rozsahu certifikovaného Integrovaného manažérskeho systému sa nevylučujú žiadne prvky normy EN ISO 9001, ISO 10006, EN ISO 14001, ISO/IEC 27001 ani OHSAS 18001. Spoločnosť aplikuje uvedené normy na všetky svoje procesy.