menubutton
trigger

príhovor predsedu predstavenstva

Nemusíme nič prikrášľovať
môžeme sa smelo oprieť o fakty

obsah

 

„Účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti SOFTIP, a. s. k 31.12.2015.“ Uznávam, je to trochu netradičný úvod. No tento citát z audítorskej správy vystihuje jeden fakt – my nemusíme nič prikrášľovať. Môžeme sa smelo oprieť o fakty.

Dušan Guldan
predseda predstavenstva, výkonný riaditeľ a riaditeľ divízie ESS

 

Fakt prvý

SOFTIP má za sebou úspešný rok.

Suchá reč čísiel hovorí o ďalšom raste nášho zisku po zdanení, ale to nie je jediný dôležitý ukazovateľ. My sa pozeráme predovšetkým do budúcnosti. Uvedomujeme si, že firmy už nevyžadujú len štandardné ERP riešenia, ale chcú vyššiu pridanú hodnotu. A na inováciách preto staviame našu stratégiu.

Fakt druhý

Až 45 percent našich tržieb tvoria zákazníci, s ktorými spolupracujeme vyše desať rokov.

Až 53 percent z celkového počtu zákazníkov tvoria tí, ktorí sú s nami viac ako dekádu. Sme naozaj hrdí na to, že dokážeme poskytovať naše služby v tak vysokej kvalite a že nám aj v dnešnom turbulentnom a konkurenčnom prostredí zostávajú verní.

Fakt tretí

Získali sme najvyššiu kompetenciu a stali sa Microsoft Gold Cloud Productivity Partnerom.

Je to jeden z viacerých dôkazov vysokej úrovne našich služieb. SOFTIP je rešpektovaným partnerom najvýznamnejších svetových IT spoločností. V tomto smere patríme medzi lídrov na trhu.

Všetky spomenuté fakty sú pre nás skutočne dôležité. Je tu však jeden – posledný a pre mňa kľúčový aspekt, ktorý je zárukou, že SOFTIP má potenciál stať sa ešte úspešnejšou firmou. Je ním náš tím. Viac ako 170 vynikajúcich ľudí, o ktorých sa môžeme oprieť. Chcem sa im, rovnako ako aj našim zákazníkom a partnerom poďakovať, že nám pomohli dosiahnuť skvelé výsledky.

Pretože len vďaka nim si SOFTIP môže v roku 2016 povedať - sme tu už 25 rokov. A chceme tu byť ešte dlhé roky.