SOFTIP PROFIT PLUS

Takmer 720 zákazníkov
s viac ako 9 000 používateľmi

menubutton
trigger

obsah

 

SOFTIP PROFIT PLUS patrí medzi stabilný a spoľahlivý komplexný informačný systém kategórie ERP. Poskytuje plne integrované riešenie pre riadenie podnikových procesov malých, stredných i veľkých podnikateľských subjektov a organizácií štátnej správy. V reálnom čase poskytuje dôležité informácie o stave a vývoji firmy, potrebné pre kľúčové rozhodnutia.

Dušan Homola
produktový manažér pre IS SOFTIP PROFIT PLUS

Okrem základných modulov integruje webové nadstavby v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi, v oblasti nákupu, objednávania a v oblasti procesov pre personálne agentúry.

Podporuje aj mobilné technológie určené pre obchodných manažérov pre získanie obchodných dát pri svojej činnosti, pre procesy, kde je potrebné priamo v teréne editovať a zapisovať dáta do produkčného systému, napr. poistné udalosti a pod.

Novinky v roku 2015

Rok 2015 bol pre náš tím prioritne zameraný na zdokonaľovanie už naštartovaných zmien.

SOFTIP PROFIT PLUS prešiel vývojom a inováciami zameranými hlavne na zvýšenie užívateľského komfortu, jednoduchšie ovládanie, komfortnejšiu prácu s dátami, podporu monitorov so 4k rozlíšením, vizualizácie údajov, nový dizajn a mnoho ďalších. SOFTIP PROFIT PLUS aj v roku 2015 potvrdil pozíciu vlajkovej lodi našich produktov. Okrem štandardných implementácií sa nám podarilo na báze tohto IS implementovať veľmi zaujímavé odvetvové riešenia.

Najvýznamnejšie implementácie v roku 2015

Lavaton

Spoločnosť Lavaton, ktorá sa špecializuje na pranie a prenájom bielizne a pracovných odevov, vymenila doteraz používané nehomogénne a autonómne fungujúce riešenie za komplexné riešenie SOFTIP PROFIT PLUS. To jej umožní jednoduchšie riadenie všetkých služieb zákazníkom a garantuje aj aktuálne informácie pre vedenie firmy. Vďaka vývoju špeciálnej logistiky získal zákazník dokonalú evidenciu pracích cyklov, detailný prehľad o každom pridelenom kuse odevu, sledovanie jeho zostatkovej hodnoty a celý proces prania od príjmu až po expedíciu pod kontrolou.

Mondi SCP

Vývoj a implementácia informačného systému MES for Pulp Dryer (Manufacturing Execution System pre sušičku buničiny), na platforme SOFTIP PROFIT PLUS. Dodané riešenie poskytuje:

  • Originálne riešenia komunikačných rozhraní:
    - z riadiaceho systému sušiaceho stroja do MES
    - z MES do informačného systému SAP pre účtovné a finančné spracovanie
  • Nástroj pre plánovanie procesov sušenia a expedície, s možnosťou tabuľkového a grafického pohľadu v čase, po dňoch
  • Riešenie pre proces nakladania vozičkármi, cez priemyselné tablety so snímaním unitov pomocou skenerov ČK priamo z vozíčka
  • Centrálny nástroj pre vedúceho expedície, pre riadenie nakládky pre jednotlivé obchodné prípady, s prehľadom o stave jednotlivých dodávok a s možnosťou odsúhlasovania pre výstup do SAP
  • Reporting


Baliarne Obchodu, Poprad

Vývojom a implementáciou riešenia pre tlač baliacich etikiet a riešenia pre expedíciu produktov s využitím mobilných zariadení typu PDA získal zákazník homogénne riešenie integrované do IS SOFTIP PROFIT PLUS. Celý proces expedovania je dátovo mapovaný do produkčného systému a tým je celý proces pod kontrolou.

GSK

Náplňou projektu bol vývoj a implementácia prepojenia globálneho personálneho systému Work Day z centrály spoločnosti v zahraničí do nášho personálneho produktu SHR. Projekt bol špecifický tým, že bol riadený zahraničným projektovým manažérom a zúčastnili sa ho súčasne ako zahraniční tak ja domáci riešitelia.

SLOVWOOD

V rámci ďalšej etapy riešenia Forward sme zavádzali procesy pre plánovanie a predaj dreva. Riešenie bolo implementované do existujúceho riešenia Forward na báze SOFTIP PROFIT PLUS.

SAD Dunajská Streda

Špecifikom tejto implementácie štandardného SOFTIP PROFIT PLUS bolo nové riešenie pre spracovanie zahraničných cestovných príkazov, vrátane ich účtovnej integrácie a prepojenia na cudzí IS, v oblasti načítania prechodov cez hranice.