SAP Business One, SAP All-in-One

SOFTIP potvrdil
pozíciu slovenskej jednotky

menubutton
trigger

obsah

 

Desiatkou nových projektov implementácií SAP Business One aj v roku 2015 potvrdil SOFTIP pozíciu slovenskej jednotky. Obe ocenenia udeľované spoločnosťou SAP opäť skončili v našej vitríne úspechov.

Miroslav Michálek
produktový manažér pre SAP

Najvyšší celkový objem tržieb z predaja licencií a najviac nových zákazníkov. Žiadny úspech sa nedostaví bez tvrdej práce.

Privítali sme v našom tíme nové tváre, 7 našich konzultantov prešlo úspešnou certifikáciou v spoločnosti SAP, prijali sme výzvy a odvážne sme sa pustili do medzinárodného rusko-grécko-slovenského projektu United Travel, do EDI komunikácie a rovnako s chuťou aj do prepojenia SAP Business One s Microsoft CRM alebo produktmi tretích strán. Dôležitou súčasťou nášho každodenného života je starostlivosť o existujúcich klientov, ktorým sa snažíme poskytnúť podporu na najvyššej úrovni, či už formou Call Centra, Centra podpory zákazníkov alebo bežnými službami.

Aplikácia SAP Business One

integruje všetky základné procesy podniku od riadenia vzťahov so zákazníkmi, marketingových akcií, nákupu, predaja, skladovej evidencie, vrátane finančného účtovníctva, servisných a výrobných procesov malých a stredných firiem. Informácie o podniku sú zachytené v jedinom systéme, v každom okamihu on-line a nepretržite dostupné v celej organizácii, prípadne dovoľuje prácu vzdialene aj z mobilnej aplikácie. Navyše, SAP Business One je dostupný v 42 jazykových mutáciách pre viac ako 150 krajín, v ktorých je lokálne predávaný, podporovaný a zhodný s miestnou legislatívou. Vďaka tomu môžete vaše podnikanie rozširovať nielen doma, ale aj v zahraničí.

Riešenia SAP Business All-in-One

sú tou najlepšou voľbou pre podniky strednej veľkosti, ktoré hľadajú komplexné, integrované odvetvové riešenia, aby posilnili svoj podnik z každej stránky. Umožňujú riadiť všetky činnosti od finančného účtovníctva, ľudských zdrojov, obstarávania, riadenia skladu, výroby, logistiky, vývoja produktov a podnikových služieb až po služby zákazníkom, predaj a marketing.

Novinky v roku 2015

Z globálneho pohľadu bol rok 2015 významný

tým, že SAP Business One celosvetovo dosiahol magickú hranicu 50 000 klientov a potvrdzuje pozíciu najúspešnejšieho ERP systému. Aj SOFTIP prispel svojou časťou do tohto počtu. V roku 2015 sme privítali v našej SAPovej rodine niekoľko nových členov.

V uplynulom roku sme značné úsilie smerovali aj do vlastného vývoja. Výsledkom je multijazyčná aplikácia ApprovalOne. Táto nová webová aplikácia je určená na riadenie schvaľovacieho procestu dokumentov. Ako nadstavba nad informačným systémom SAP Business One prináša sprehľadnenie pohybu dokumentov, ich schvaľovania a následnú archiváciu v elektronickej podobe. Výsledkom je nielen odbúranie chybovosti a minimalizácia časových strát, ale aj jednoduchý prístup k informáciám bez ohľadu na miesto a čas. V roku 2015 sme okrem vývoja stihli aj pilotné implementácie. Za zmienku stojí aj aplikácia na inventúru majetku pomocou čiarových kódov mobilnými zariadenia na platforme iOS a Android.

Najvýznamnejšie implementácie v roku 2015

Agrobiosfer

Obchodná spoločnosť zaoberajúca sa nákupom a predajom prírodných hnojív na báze morských rias potrebovala realizovať logistické a ekonomické procesy, ako aj prepojenie SAP Business One s Microsoft CRM. Implementácie boli realizované na Slovensku a v Českej republike.

B2B Services

V obchodnej spoločnosti sme realizovali logistické procesy zabezpečené formou EDI komunikácie medzi dodávateľmi a odberateľmi s väzbou na ekonomiku.

B.E. Service

Implementáciou SAP Business One získala spoločnosť zaoberajúca sa facility managementom pokrytie procesov servisu a plánovania údržby budov.

Badinotti Slovakia

Výrobná spoločnosť na výrobu sietí.

LOKO TRANS Slovakia

Hlavným cieľom tohto projektu bolo komplexné pokrytie ekonomických a logisticko-výrobných procesov v oblasti rekonštrukcie a opravy železničnej techniky.

MEDUSA GROUP

V sieti spoločností zaoberajúcich sa gastro službami úspešne implementujeme SAP Business One. Okrem štandardných ekonomických činností sme zabezpečili prepojenie na reštauračný systém, čím sme zautomatizovali a zjednodušili celú účtovnú agendu. Komplexne sme pokryli požiadavky na riadenie a plánovanie cateringu. Zavedením ApprovalOne všetky schvaľovania došlých faktúr a nákupných objednávok prebiehajú podľa definovaných pravidiel eletronickou formou.

Mlyn Kolárovo

V jednom z najväčších mlynov na Slovensku sme nasadzovali ekonomiku v spojení s externou výrobou.

OVB Allfinanz Slovensko

Implementáciou SAP Business One boli zabezpečené komplexné ekonomické a logistické procesy.

Sladovňa SESSLER

Nasadením systému získal zákazník kompletné pokrytie výrobných, logistických a ekonomických procesov.

UNITED TRAVEL

Medzinárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti cestovného ruchu pokrývajúca bookingové operácie. Implementácia SAP Business One prebiehala v Bratislave a Moskve.