SOFTIP v roku 2015

Aj menším firmám prestáva stačiť
štandardné ERP riešenie

menubutton
trigger

obsah

 

Zrealizované projekty v roku 2015 potvrdili trend, že aj menším firmám prestáva stačiť štandardné ERP riešenie, či už je to SOFTIP PROFIT alebo SAP Business One. Aj oni v narastajúcej miere vyžadujú prispôsobenie systému ich špecifickým potrebám.

Radovan Bálent
člen predstavenstva a riaditeľ divízie SME

Preto jednou z kľúčových vecí do najbližších rokov bude pre SOFTIP posilnenie schopnosti rýchlo a efektívne ponúknuť zákazníkovi požadované úpravy. A následne zabezpečiť pre neho štandardnú podporu upraveného ERP riešenia.

Ďalším trendom je, že zákazníci čoraz viac vyhľadávajú spoľahlivé CRM riešenie. V tejto oblasti sa ukazuje, že naša orientácia na MS CRM a schopnosť naimplementovať ho aj u menších zákazníkov nám môže priniesť nový priestor na trhu.

Vzťahy so zákazníkmi

SOFTIP ako zákaznícky orientovaná spoločnosť si uvedomuje význam dlhodobého partnerstva so svojimi zákazníkmi,

čo potvrdzuje skutočnosť, že takmer štvrtina zmluvných zákazníkov je SOFTIPu verná už viac ako 10 rokov. Ďalších viac ako 20% využíva naše produkty dlhšie ako 5 rokov. Dôkazom úspechu spoločnosti je schopnosť novými inovatívnymi riešeniami a rozvojom vlastných produktov osloviť nových zákazníkov. Viac ako štvrtinu zmluvných zákazníkov sme získali za posledných 5 rokov.

Počet zákazníkov podľa dĺžky zmluvného vzťahu

Nad 10 rokov - 53%

od 5 do 10 rokov - 21%

do 5 rokov - 26%

V spoločnosti SOFTIP si veľmi ceníme, že viac ako 45% našich tržieb pochádza od zákazníkov, ktorí sú nám verní už viac ako 10 rokov. Svedčí to o našej schopnosti dlhodobo uspokojovať ich požiadavky na kvalitné produkty a poskytované služby. Nie menej zaujímavá je aj skutočnosť, že ďalších 36% tržieb pochádza od zákazníkov, ktorí sú s nami už viac ako 5 rokov.

Tržby podľa dĺžky zmluvného vzťahu

Nad 10 rokov - 45%

od 5 do 10 rokov - 36%

do 5 rokov - 19%

Stabilitu spoločnosti potvrdzuje aj fakt, že najväčší podiel tržieb SOFTIPu - viac ako 50% pochádza zo segmentu veľkých spoločností, ktoré majú viac ako 250 zamestnancov. Ďalších 30% tržieb SOFTIPu prichádza od stredne veľkých spoločností s počtom zamestnancov od 50 do 250. Produktové portfólio SOFTIPu je schopné uspokojiť požiadavky aj týchto najväčších a najnáročnejších klientov. To SOFTIP odlišuje od niektorých dodávateľov ERP riešení na slovenskom trhu, ktorí väčšinu svojich produktov majú umiestnenú v segmente najmenších firiem.

Tržby podľa veľkosti zákazníkov

veľké spoločnosti - 53%

stredné spoločnosti - 30%

malé spoločnosti - 8%

mikro spoločnosti - 4%

ostatné spoločnosti - 5%

Zákazníci podľa odvetví a ich veľkosti tržieb

SOFTIP je dlhodobo úspešný pri realizácii zákaziek vo všetkých segmentoch trhu.

Ťažiskovými boli za rok 2015 projekty pre štátnu a verejnú správu. Takmer identický podiel na tržbách majú súčasne veľkoobchodná a maloobchodná činnosť, utility, priemyselná výroba, obchod a služby, tie sa pohybujú okolo 15%. S podstatne nižším podielom sú zastúpené finančné skupiny a tržby z iných sektorov. Menej ako 5% podiel na tržbách SOFTIPu má poľnohospodárstvo a lesníctvo. Skupinu uzatvára zdravotníctvo s 1% podielom.

Pozitívne môžeme hodnotiť diverzifikáciu tržieb z rôznych odvetví, čo umožňuje eliminovať dosah jednotlivých segmentov na celkovú úroveň tržieb spoločnosti ako celku. Stále však platí, že v istých segmentoch je trh konzervatívny, preto sa inovatívnejšie riešenia ťažšie uplatňujú. Zámerom SOFTIPu je byť vždy pripravený.

Tržby podľa odvetví

štátna a verejná správa - 27%

veľkoobchod a maloobchod - 16%

utility (elektrina, plyn, voda) - 15%

obchod a služby - 14%

priemyselná výroba - 14%

financie - 6%

iné sektory a nezaradené - 4%

poľnohospodárstvo a lesníctvo - 3%

zdravotníctvo - 1%