SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Snažíme sa podporovať
aj ostatné oblasti života

menubutton
trigger

obsah

 

SOFTIP už takmer 25 rokov vyvíja, dodáva a servisne podporuje inteligentné informačné systémy, ktoré pomáhajú tisíckam firiem využívať zdroje optimálne. Po celé tie roky sa snažíme nie malou mierou podporovať aj ostatné oblasti života ako kultúru, šport, vzdelávanie, ochranu životného prostredia.

Formou darovania 2% z dane sme podporili súčasne tri združenia.

Prvým z nich je občianske združenie Dúhové deti, ktoré bolo založené na pomoc Silvinke Dávidovej, dcére nášho bývalého kolegu. Veríme, že aspoň malou mierou prispejeme k rozšíreniu možností jej liečby. Druhým z nich je občianske združenie SAMIK, ktorého poslaním je podporovať oblasť tvorby a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt. Tretím je občianske združenie Slovenský zväz bedmintonu, ktorého partnerom sme sa stali počas roku 2015. „Možno je to taká symbolika, že práve bedminton ako najdynamickejší šport na svete podporuje spoločnosť, ktorá v slovenskej ekonomike patrí medzi dynamické spoločnosti, známe svojimi netradičnými a odvážnymi riešeniami v oblasti IT.“ povedal Anton Siažik, prezident SZBe.

Časť finančných prostriedkov zo sociálneho fondu sme použili na pomoc pre niektorých našich zamestnancov, ktorí sa dostali to ťažkej životnej situácie z dôvodu dlhej a ťažkej choroby. Našich zamestnancov si veľmi vážime a považujeme to za našu povinnosť.

V rámci projektu implementácie Integrovaného manažérskeho systému (IMS) doplnil SOFTIP systém manažérstva kvality o Systém environmentálneho manažérstva (EN ISO 14001). Každoročne vyhodnocujeme environmentálne aspekty a prijímame opatrenia na zníženie nášho negatívneho vplyvu na životné prostredie.

Snažíme sa zlepšovať kvalitu nášho pracovného i ostatného spoločenského života. Na všetkých pracoviskách máme zavedený separovaný zber odpadu, uprednostňujeme pitný režim v sklených nádobách pred plastovými fľašami, optimalizáciou tlače znižujeme spotrebu tonerov a papiera. Zároveň maximalizujeme elektronickú formu registratúry dokumentov a záznamov spoločnosti. Pri vzájomnej komunikácii využívame funkcionalitu Skype for Business (konferenčné hovory, zdieľanie obrazoviek, zdieľanie dokumentov a pod.). 20. septembra 2015 sme sa stali reklamným partnerom podujatia Zapoj sa! Išlo o pripravenú interaktívnu hru zameranú na vynálezy, ktoré uľahčia život a chránia životné prostredie. Na konkrétnych príkladoch sme tiež poradili, ako s pomocou informačných technológií šetriť energiu a lepšie využívať prírodné zdroje nielen doma, ale hlavne v práci.

Pri prevádzkovaní flotily firemných motorových vozidiel významným spôsobom prihliadame na aspekt životného prostredia. Optimalizujeme pracovné cesty, a pri výbere vozidla prihliadame na spotrebu pohonných hmôt. V rámci internej komunikácie v spoločnosti zvyšujeme environmentálne povedomie našich zamestnancov.

Vo vzťahu k našim zákazníkom sa snažíme presadzovať elektronickú fakturáciu, ktorá má nepochybne pozitívny vplyv na efektívne využívanie prírodných zdrojov, a navyše je aj veľmi komfortná a úsporná. K 31.12.2015 sme mali uzatvorených približne 655 zmlúv o elektronickej faktúre. Od marca 2014 sme možnosti elektronického odosielania faktúr rozšírili o možnosť zasielania prostredníctvom partnerského systému Zelená pošta. Rovnaké riešenia pre zasielanie elektronických faktúr máme implementované aj v riešeniach pre našich zákazníkov.

Vyradené technické prostriedky odovzdávame autorizovanému zariadeniu na zber a spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Spätný odber elektrozariadení na recykláciu u nášho zmluvného partnera sme umožnili aj našim zákazníkom. Pri dodávkach technickej infraštruktúry zákazníkom inštalujeme výhradne komponenty, ktoré sú v súlade so smernicou RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances).